POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Kultura i religija

Home
Uvod
Geografija, klima i hidrografija
Istorija
Kultura i religija
Privreda i saobracaj
Knjizevnost
Kulinarstvo
Osnivacka Skupstina P. A. N. U.
Plan i program P.A.N.U.
Apel buducim akademicima
Linkovi
Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

 

 

 

 

 

 

 

Kao što je Crnogorski knjaz Nikola govorio da, "sve što Crnogorci imaju, mogu sa tri prsta pokriti", tako bi se za Pobore moglo reći da je sve što imaju  njihova superiorna i autohtona kultura i umjetnost. Bez te duboko ukorijenjene Poborske kulture, Pobori ne bi mogli izdržati hiljadugodišnja robovanja i ostati ono što su uvijek bili i što će biti dok je svijeta i vijeka - Pobori i akademici.

 

Ako pogledamo kroz istoriju ljudskog roda, koliko li je samo naroda i kultura nestajalo, koliko li ih je uništavano, dolazimo do zaključka da je kultura i samo kultura onaj zamajac koji jedan narod čini narodom. Zato je obnavljanje PANU-a da se ovi potencijali  sačuvaju, iskoriste i obogate i tako budu prezentovani širokoj svjetskoj zajednici, pošto to sad u doba elektronskih medija i nije teško realizovati.

Recnik autohtonijeh rijeci i izraza