POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

Home
Uvod
Geografija, klima i hidrografija
Istorija
Kultura i religija
Privreda i saobracaj
Knjizevnost
Kulinarstvo
Osnivacka Skupstina P. A. N. U.
Plan i program P.A.N.U.
Apel buducim akademicima
Linkovi
Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

 

 

  

 

 

А/A

Авизан/Avizan - Pametan, snalažljiv, upućen
Авизат се/Avizat se - Razumijeti se u nešto
Акордат се/Akordat se - Složiti se
Амбисат се/Ambisat se - Sunovratiti se, nestati, propadati

Анатемњак/Anatemnjak - Djavo

Андио/Andio - Andjeo

Апа/Apa - Neugodan miris, zadah
Арандио/Arandio - Arhandjel

Арија/Arija - Zrak, vazduh
Атенто/Atento - Oprezan, spreman, pažljiv
Б/B

Бабине/Babine - Prva posjeta rodilji i novorođenčetu nakon poroda, uz darove

Бабица/Babica – Žmurka (igra)

Багаш/Bagaš - Mjera za težinu (15 kg.)

Бадањ/Badanj - Velika drvena kaca za mečenje groždja

Бајам/Bajam – Badem, mendula (Prunus dulcis)

Баканџе/Bakandže - Teške cipele

Бакетат/Baketat - Tući, vrći

Бала/Bala - Snop, smotuljak

Баланцан/Balancan – Patlidžan, plavi paradajz (Solanum melongena)

Балат/Balat - Plesati

Балафурдија/Balafurdija – Neodgovorna i nezrela omladina

Балин/Balin - Zrno, sačma za pušku

Банак/Banak - Poduža klupa pored zida  ili za dužim stolim na kojoj može sjedeti više osoba. U Poborima se koristi prvenstveno na svadbama, slavama i na kolima.

Банда/Banda - Kraj, strana

Баница/Banica – Ponosna, silna, lijepa i po svemu dobra žena

Банкина/Bankina - Betonirani rub, ograda puta

Банут/Banut – Iznenada doći

Банчић/Bančić - Mali banak

Бањат се/Banjat se - Kupati se, prati se

Барело/Barelo – 1. Drvena kaca

                             2. Mjera za vino: 60 litara

Бастадур/Bastadur - Sposobna, hrabra, kuražna osoba

Бастат/Bastat - Smjeti, usuditi se

Баун/Baun - Kašun

Бафе/Bafe – Zulufi

Баштина/Baština – Zemlja, njiva

Беванда/Bevanda - Vino pomiješano sa vodom

Бедевија/Bedevija - Veliki konj

Безнишњак/Beznišnjak – Vrlo siromašan čovjek, ko nema ništa

Белеца/Beleca - Ljepota

Берданица/Berdanica - Strana kreveta suprotno od zida

Бетит/Betit – Prevazići, biti bolji

Бецат/Becat – Ljuljati, klatiti

Бечалина/Bečalina – Napuštena kuća, ruina

Бечит/Bečit – Vidi izbuljiti

Бешкот/Beškot - Dvopek

Бештијат/Beštijat - Ludovati

Бештимат/Beštimat – Psovati

Бизин/Bizin - Pas (prvenstveno lovački)

Биж/Biž - Grašak (Pisum sativum)

Бијела/Bijela – Očna mrena  (Cataracta)

Бијелац/Bijelac – Bjelance

Биљег/Biljeg – 1. Znak

                           2. Mladež

                           3. Graničnik

Биљет/Biljet - Ulaznica, karta

Бираник/Biranik – Izabranik, jedan od boljih ljudi
Бискат/Biskat - Tražiti uši i gnjide u kosi

Бистијерна/Bistijerna - Bunar

Бичве/Bičve - Čarape (vidi kalcete)

Биша/Biša - Crvotočina, truljenje drveta

Блавор/Blavor - Neotrovni gmizavac, slepić

Блања/Blanja - Strug

Блечкат/Blečkat – Pričati budalaštine

Близика/Blizika – Bliska svojta, bliski srodnici

Бљуштака, Бљуштачина /Bljuštaka, Bljuštačina – Loša rakija

Бојанџија/Bojandzija – Agresivan čovjek

Боланџа/Bolandža - Vaga, mjerica
Бокун/Bokun – 1. Komad

                            2. Zalogaj

Боник, боница/Bonik, bonica – Bolesnik, bolesnica

Борса/Borsa - Ženska torba, torbica

Ботиља/Botilja - Boca, flaša

Боцун/Bocun - Staklena boca za vino

Брабоњак/Brabonjak - Ovčji ili kozji izmet

Брадва/Bradva - Sjekira

Брајо/Brajo – Djever

Брāна/Brāna - Naprava od drveta ili metala za lačenje izorane zemlje, vidi ljesa

Branje – Kuvano povrće (većinom od jednogodišnjih zeljastih biljaka)

Брањевина/Branjevina - Pašnjak, zabranjen za ispašu od Blagovijesti do Petrovdana, zabran

Буганци/Buganci - Ozebline prstiju

Бреме/Breme - Teret

Бренза/Brenza - Kočnica

Бренована/Brenovana - Talasasta (kosa)

Бриват/Brivat – Brijati

Бријед/Brijed – Oštra strana sječiva, suprotno od tiluta

Бритвa/Britva - Mali nož na rasklapanje

Брњице/Brnjice - Mindjuše
Броква/Brokva - Ekser

Брочица/Bročica - Ekserčić

Брстина/Brstina – Suva grana za potpalu vatre

Брстит/Brstit – Jesti mlade grančice (stoka)

Брус/Brus - Belegija
Бруштулин/Bruštulin - Posuda za prženje kafe
Бубуљ/Bubulj - Obli kamen

Бубина/Bubina – Crijevna glista

Букара/Bukara - Manji drveni sud za piće

Буљ/Bulj - Iskolačenih očiju (dugo u)

Бурокат/Burokat – Rikati (Govedo)

Бус/Bus - Busen trave (dugo u)
Бутига/Butiga - Radnja

Бутарга/Butarga - Ikra

Буцати/Bucati – Cijepati

Брџола/Brdžola - Jelo od iznutrica prilikom svinjokolja, svinjska daća 

 

В/V

Вабит/Vabit – Dozivati koze/ovce

Вазда/Vazda – Uvijek

Вајић/Vajić – Vidi zloitro

Вајка/Vajka – Ožalošćena majka, majka koja puno pati

Вала/Vala – Uvala
Валижа/Valiža – Kofer

Валуга/Valuga – Gusto pošumljena uvala, gusta šuma

Валутица/Valutica – Poveći kamen

Ваљан/Valjan – Vrijedan, uzdan

Вардања/Vardanja – Vika, graja, galama

Вардат/Vardat – Galamiti, lupati, stvarati buku

Вариво/Varivo – Kuvano čorbasto jelo

Вапор/Vapor – Brod
Вацулет/Vaculet – Marama

Веленца/Velenca – Deka

Вźљат се/Vźljat se – Povećavati značaj samog sebe, neukusno govoriti  o svojoj veličini

Вечат/Večat – Blejati (koza veči, kozji vek)Виђелица/Vidjelica – Vidjelo, vidni dio dana

Врāн/Vrān – Veliki čep na sredini bačve  

Врдура/Vrdura – Zelen, povrće

Вражда/Vražda – Mirenje krvnih neprijatelja

Врћ/Vrć – Tući, udarati, mlatiti

Вежгат/Vežgat – Pričati gluposti

Вешта/Vešta – Haljina

Вештит/Veštit – Odijelo

Вигањ/Viganj – Kovačnica

Вида/Vida – Šaraf 

Вижласт/Vižlast – Hitar, žilav, spretan,
Вијађ/Vijadj – Put, putovanje

Винкло/VinkloVidi škvadra
Виџита/Vidžita – Liječnički pregled, posjeta

Водит се/Vodit se – Pariti se (Krava se vodi)

Водоваљ/Vodovalj – Uski kanal koji služi za navodnjavanje i kao granica izmedju dvije parcele ili dva vlasnika

Војница/Vojnica – Najduži dio rala koji spaja ralicu sa jarmom

Волат/Volat – Polukružni svod, kameni ili betonski luk

Воња/Vonja – Miris

Вучац/Vučac – Kostobolja

 

Г/G

Гамижат/Gamižat – Puzati

Галиот/Galiot – Vragolan, nestašna ili lukava osoba

Гаљув/Galjuv – Probirljiv u hrani, zlopitan
Ганач/Ganač – Kuka za vješanje

Гаће/Gaće – Pantalone

Гвантат/Gvantat – Uhvatiti
Гвантијера/Gvantijera – Poslužavnik
Гете/Gete – Čarape bez stopala

Главато зеље/Glavato zelje – Bijeli kupus (Brassica oleracea var. capitata)

Главина/Glavina – Prednji dio samara

Главит/Glavit – Ugovarati

Гламица/Glamica – Upaljen deblji komad drveta na ognjištu. Koristi se ponekad za osvjetljavanje kao baklja.

Глиб/Glib – Blato, prljavština

Глибав/Glibav – Prljav

Гној/Gnoj – Djubrivo

Гњат/Gnjat – Butina

Гњила/Gnjila – Glina

Гњиладина/Gnjiladina – Trulež
Гобав/Gobav – Poguren, grbav

Гонетат се/Gonetat se – Dvoumiti se, nećkati se

Горужда/Goružda – Kutlača

Готовиш/Gotoviš – Kuvana hrana (dugo i)

Граделе/Gradele – Gvozdena rešetka za pečenje mesa, roštilj

Гранцаво/Grancavo – Užeglo (suvo meso) 

Гратат/Gratat – Rendat

Гратакиш/Gratakiš – Renda
Гребени/Grebeni – Sprava za češljanje vune

Греда/Greda – Stijena, litica

Грезо/Grezo – Neobradjeno, grubo

Грешпа/Grešpa – Motivima izvezeni rubovi na lencunima, kotulama ili čarapama

Гриље/Grilje – Škure

Гримња/Grimnja – Niz, vijenac

Гринтав/Grintav – Dosadan, ko mnogo priča

Гриња/Grinja – 1.Dosadna osoba

                             2.Vrsta zglavkara (Oniscidea)

Грлин/Grlin – Grlić

Грко/Grko – Gorko

Гршнут, Гршкат /Gršnut, Grškat – Podsticati (vatru)

Грсти/Grsti – Pregršt

Гувно, Гумно/Guvno, Gumno – Popločani prostor okruglog oblika sa stožerom u sredini, služi za vršidbu rumetina

Гужба/Gužba – 1. Veza izmedju vojnice i jarma

                            2. Gužva

Гулозан/Gulozan – Halapljiv, proždrljiv

Гуме/Gume – Vrsta obuće napravljena od automobilskih guma i tvrde kože

Гурбет/Gurbet – Čergaš  

Гучмине/Gučmine – Vidi: proždirat gučmine

Д/D

Дажд/Dažd – Kiša

Двизац, Двизица, Движле/Dvizac, Dvizica, Dvižle – Ovan, ovca od dvije godine

Двоилат/Dvoilat – Dupli, sastavljen iz dva dijela. (Dvoilati dolac – Bašta koja se račva u dva dijela)

Дебото/Deboto – Skoro, gotovo, otprilike

Дезвијат се/Dezvijat se – Izgubiti se, poludjeti

Демиџана/Demidžana – Velika staklena boca opletena prućem
Дењат се/Denjat se – Udostojiti se
Дестреган/Destregan – Uništen, upropašten
Дикела/Dikela –Orudje sa dva roga, za kopanje

Димња/Dimnja – Testisi
Диња/Dinja – Lubenica

Дишпет/Dišpet – Inat

Доња села/Donja sela – Genitalije

Дражит/Dražit – Izazivati

Драча/Drača – Bodlja, bodljikav grm, grm kupine

Дреждат/Dreždat – Dugo čekati na jednom mjestu
Дрет, дрето/Dret, dreto – Prav, pravo

Дроб/Drob – 1. Stomak, trbuh

                      2. Tripice

Дубодолина/DubodolinaRavna površina na dnu provalije ili uvale

Дуга/Duga – Rebro od bačve

Дугулента/Dugulenta – Visok čovjek

Дурат/Durat – Trajati

Дуперат/Duperat – Upotrebljavati

Догнат/Dognat – Dovesti stoku

Долац/Dolac – Malo veća površina obradive zemlje, manja od dola

Достиња/Dostinja – Mnogo njih, grupa

Дуб/Dub – Hrast (Quercus)

 

Е/E

Ела, Елате/Ela, elate – Potvrdan odgovor na pitanje: Hoću li? Hoćemo li?  Uradite to, hoćete

Елде/Elde – Je l’ da

 

Ж

Жаба у кору /Žaba u koru – Kornjača (Testudines)

Жабуре/Žabure – Vrsta najednostavnije gumene obuće

Жаропек/Žaropek – Podnevna vrućina

Жбир/Žbir– Doušnik
Жвакалица/Žvakalica – Žvakaća guma

Жверт/Žvert – Brz, čio

Ждријело/Ždrijelo – Uski prolaz izmedju dva brijega, usjeklina izmedju dva brda

Желуд/Želud – Žir

Жељезница/Željeznica - Voz

Живо/Živo – Stoka, mal (dugo i)

Жмира/Žmira – Otopljeni komad sala, vrsta čvarka

Жугнут/Žugnut – Pisnuti

Жуђел/Žudjel – Jevrej

Жуква/Žukva – Brnistra (Spartium junceum L)

Жулит/Žulit – Guliti

Жутац/Žutac – Žumance

 

З/Z

Забио/Zabio – Pošumljena strana brda

Забит/Zabit – Sakriti

Забрадит се/Zabradit se – Staviti maramu/vaculet na glavu

Заброждит/Zabroždit – 1.Ugaziti u žitku prljavštinu

                                         2. Reći uvredljivu i vrlo neumijesnu riječ

Забулат/Zabulat – Zapakovati

Зава/Zava – Zaova

Завират/Zavirat – Prenemoći (Tu je on/ona zavaro/zavrla)

Завичић/Zavičić – Zaovin sin

Загонке/Zagonke – Iz zaleta

Загужбат се/Zagužbat se – Zagužvat se, iskomplikovati se

Задијеват/Zadijevat – Provocirati, izazivati

Задрагават/Zadragavat – Neozbiljno pričati, zezati

Задуха/Zaduha – Astma

Зађевица/Zadjevica – 1. Uzrok svadji, nesporazum

                             2. Poveći kamen u oranici o kom se može slomiti ralo/jemješ

Зађеднут, зађест/Zadjednut, zadjest – 1. Započeti razgovor, dirnuti  

                                                          2. Zakačiti, zataknuti

Заждит/Zaždit – Zapaliti, upaliti

Зажети/Zažeti – Zažmuriti

Зажимат/Zažimat Zaspati

Зазират/Zazirat – 1. Uočavati

                       2. Paziti se od nekoga, izbjegavati nekoga

Зазирнут/Zazirnuut – Primjetiti, uočiti

Заиграт се/Zaigrat se – Zalećeti se

Зајaзит/Zajazit – Zasititi, zadovoljiti

Закећат/Zakećat – Zakržljati

Заклоп/Zaklop – Poklopac

Заколат/Zakolat – Zalijepiti 

Закоњиват/Zakonjivat – Zezati, sprdati se

Закучит/Zakučit – Zakačiti

Закучица/Zakučica – Začkoljica

Залијепит/Zalijepit – Udariti šakom po obrazu

Замакнут се/Zamaknut se – Objesiti se

Замаслакават/Zamaslakavat – Ubjedjivati u laž, lagati, predstavljati istinu u puno boljem svijetlu

Замит/Zamit – Otjerati

Замлата/Zamlata – Budala

Замлијечит/Zamliječit – Osjećati tjelesnu požudu

Замузов/Zamuzov – Vidi zloitro

Занаго/Zanago – Vaistinu, zaista

Занијет/Zanijet – Zatrudniti, ostati u drugom (blagoslovenom) stanju
Запатан/Zapatan – Zatvoren, zaključan

Заплеће/Zapleće – Zaštita, zaledjina

Запод/Zapod – Ravna površina u okomitoj strani, brdu

Запрагнут/Zapragnut – Prestati davati mlijeko (Krava)

Запрећат/Zaprećat – Pokriti sač pepelom i žarom

Запутат/Zaputat – Zavezati stoci nogu pri nozi da se onemogući kretanje

Запучит/Zapučit – Zakopčati

Засобице/Zasobice – Jedan za drugim, posebno

Засобке/Zasobke – Uzastopno

Затоп/Zatop – Iznutrice sačuvane u loju, služe za smočenje branja ili zelja

Зашкомрчит/Zaškomrčit – Duboko zaspati, hrkati

Звек/Zvek – Bruka

Звизга/Zvizga – Zvižduk, zviždukanje

Звизна/Zvizna – Krupna, otresita djevojka

Звијерац/Zvijerac – Vuk

Звијук/Zvijuk – Zvižduk, vesela osoba,

Звијукат/Zvijukat – Zviždati

Звијукоша/Zvijukoša – Djevojka koja voli izlaske, vesela djevojka

Зврст/Zvrst – Vrsta prozirnog, staklastog minerala–kamena (quartz), upotrebljava se za pravljenje crijepnji (vidi crijepnja)

Збређа/Zbredja – Bremenita (kobila)

Зграда/Zgrada – Bašta, vrt

Здрћа/Zdrća – Sitno neprohodno rastinje

Злоитро/Zloitro – Nepouzdan, bolešljiv, nikakav čovjek (Zloitro materino)

Злопитан/Zlopitan – Vidi galjuv

Зекаст/Zekast – Siv

Зенсо/Zenso – Imenjak

Зера/Zera – Malo, mrvica

Зларад/Zlarad – Zlonamjerno, namjerno

Златни поп/Zlatni pop – Tvrdokrilac (Cetonia aurata)

Злотвор/Zlotvor – Neprijatelj

Змичац/Zmičac – Čir na oku

Зōран/Zōran – Silan, pun sebe

 

 

И/I

Игда/Igda – Ikada

Изагнат/Izagnat – Istjerati

Изаждени/Izaždeni - Istjeraj

Извентават, извентат/Izventavat, izventat – Izmišljati, fantazirati

Избањат се/Izbanjat se – Iskupati se, okupati se

Избуљит се/Izbuljit se – Raširiti oči u čudu

Извоштигат/Izvoštigat – Istući (dijete)

Изгурак/Izgurak – Najmladje dijete (šaljivo)

Издуперат/Izduperat – Izdržati

Изјест/Izjest – Pojesti

Изист, изиди/Izist, izidi – Izaći, izadji

Ископањак/Iskopanjak – Čovjek koji nema mušukog nasljedstva, fig. vrlo škrt ili asocijalan čovjek

Искуст/Iskust – Isčupati 

Искуби/Iskubi – Isčupaj

Исцикотат/Iscikotat – Ispucati (koristi se prvenstveno za gradjevine, zidove i sl.)

Ије/Ije – Jede

Иједак/Ijedak – Ljut
Иљадит се/Iljadit se – Razmnožavati se

Именцоват/Imencovat – Spominjati, navesti
Инканат/Inkanat – Javna dražba, licitacija

Интопат/Intopat – Sresti, naići

Интрат/Intrat – Susresti, naći se
Искат/Iskat – Tražiti, pitati

Испригат/Isprigat – Ispržiti

Истранчит се/Istrančit se – Iskopati se, istražiti se, izroditi se

Ичер/Ičer – Jučer

 

 

Ј/J

Јајина/Jajina – Sova (Strigiformes)

Jакетун/Jaketun – Sako, kaput

Јакошњак/Jakošnjak – Djavo

Јарина/Jarina – Jagnjeća vuna (prvo šišanje)

Јаторнији/Jatorniji – Jači, snažniji

Јаштерица/Jašterica – Čir na jeziku (rezultat ogovaranja) Једанак/Jedanak – Istovremeno

Језикоша/Jezikoša – Pričljiva žena (jedna glava a devet jezika)

Јемјеш/Jemješ – Raonik

Јестиво/Jestivo – Jelo, hrana

Јетрва/Jetrva – Djeverova supruga

Јефтика/Jeftika – Tuberkuloza

Јоцат/Jocat-Ljuljati

Јужина/Južina – Teško, toplije, depresivno vrijeme

 

 

К/K

Кабруч/Kabruč – Krovna greda koja se naslanja na šljeme

Кадена/Kadena – 1. Brodski lanac

                                2. Ženska ogrlica, lančić

                                3. Lanac za džepni sat

Казма/Kazma – Krampa

Каин/Kain – Umivaonik, lavor

Какаризат/Kakarizat – Kvocati (Kokoška kakariže) fig. Puno ili glasno pričati 

Каламида/Kalamida – Emajl

Калат/Kalat – Prestati, smanjiti

Калаисат/Kalaisat – Letovanjem krpiti metalne posude

Калиж/Kaliž – Bruka

Калужа/Kaluža – Dio obora u kom se slijeva žitki dio gnoja, kaljuga

Калцете/Kalcete – Čarape (vidi bičve)

Камамиљ/Kamamilj – Kamilica (Matricaria recutita)

Канђурит/Kandjurit – Čerečiti, kasapiti

Камара/Kamara – Soba

Каменица/Kamenica – 1. Udublenje u kamenu u obliku lavora

                                         2. Kamena sud, posuda

Канаваца/Kanavaca – Kuhinjska krpa
Каноћал/Kanoćal – Dvogled

Кантинела/Kantinela – Letva

Кантун/Kantun – 1. Ugao

                                2. Ćošak ulice

                                3. Ćošak hleba

Капара/Kapara – Predujam

Капац (бити капац)/Kapac (biti kapac) – Biti spreman da nešto uradi, biti u stanju
Капула/Kapula – Crveni luk (
Allium cepa)

Каприц/Kapric – Inat

Капсуља/Kapsulja – 1. Kapisla

                                     2. Vrsta pakovanja za ljekove (pilula)

Кāрат се, покāрат се/Kārat se, pokārat se – Svadjati se, posvadjati se

Кāрта/Kārta – Papir

Кацавида/Kacavida – Šarafciger, odvijač

Кастрадина/Kastradina – Suvo bravlje meso

Каријега/Karijega – Stolica
Каривола/Karivola – Kolica sa jednim točkom za prenošenje tereta
Каритат/Karitat – Sahrana
Кароца/Karoca – Kočija za prevoz putnika i robe

Картица/Kartica – Cigaretpapir

Кастиг/Kastig – Sramota, bruka

Качица/Kačica – Kutlača, varjača, vidi goružda
Кашета/Kašeta – Sanduk

Кашун/Kašun – Drveni sanduk, baun

Кварат/Kvarat – Četvrtina kilograma ili litre

Кварточ/Kvartoč – Metalna posuda za piće cca. 0.25 l.

Квинтал/Kvintal – 100 kg.

Кешњат/Kešnjat – Plakati (obično se odnosi na dječji plač)

Кимак/Kimak – Stjenica (Cimex lectularius)

Кичељив/Kičeljiv – Naprasan, nervozan, nepredvidiv

Kлак/Klak – Kreč

Клачина/Klačina - Krečana

Клепит/Klepit – Stajati u mjestu, dosadjivati se (“Klepim odje evo dvije ure, ka magare na sijavicu”)

Клобук/Klobuk – Šešir

Кого/Kogo – Kuvar

Кола/Kola – Ljepilo

Коларин/Kolarin – Okovratnik

Колициња/Kolicinja – Koliko njih (osoba)

Количак/Količak – Koliki

Коло/Kolo – Točak

Комоcтре/Komostre – Verige

Копа/Kopa – Stog sijena

Копорат/Koporat – Pomjerati se

Корниж/Korniž – Ivica puta

Косијер/Kosijer – Sječivo polukružnog oblika za krašćenje  sitnog rastinja

Костањ/Kostanj – Kesten

Котац/Kotac – Ogradjen prostor za jagnjad/jarad u oboru ili konobi

Кошкат се/Koškat se – Svadjati se, poriječati se (manja svadja)

Коћета/Koćeta – Krevet
Корута/Koruta – Žalost
Когулица/Kogulica – Posuda za kuvanje kafe, džezva
Колан/Kolan – Ogrlica, lanac

Колур/Kolur – Boja

Коломат/Kolomat – Uzvišena kamena ograda pored puta

Кољужбицa/Koljužbica – Opna, pokožica od zrna groždja Комбинет/Kombinet – Kombinezon

Комов/Komov – Niska kredenca/dresoar

Комодат се/Komodat se – Smjestiti se, sjesti
Комодан/Komodan – Udoban

Конавал, Конавли/Konaval, Konavli – Kanal, Kanali

Компрометит/Komprometit – Ogovarati, ćaskati,

Коната/Konata – Metalna posuda za vodu ili vino (vidi kvartoč)

Кондут/Kondut – Zahod, WC

Контен/Konten – Zadovoljan, voljan

Контровозит/Kontrovozit – Ogovarati, ćaskati

Конча/Konča – Začin, način spremanja jela

Кораћ/Korać - Čekić

Корниж/Korniž – Ivičnjak

Котар/Kotar – Od šiblja ispletena kašeta, služi za prenos groždja ili gnoja

Котолач/Kotolač – Krug napravljen od krpe ili ručnika koji se stavi na glavu da bi se lakše nosio teret. (Obicno voda u siću), zmija u kotolač–zmija spremna za napad

Котула/Kotula – Suknja

Кочањ/Kočanj – Stabljika raštana ili glavatoga zelja, struk

Кракат/Krakat – Koračati

Крга/Krga - Lobanja
Креденца/Kredenca – Ormar

Крепалина/KrepalinaVidi preskubov

Кривит се/Krivit se – Nepotrebno plakati, praviti se, pretjerivati s plakanjem

Кријанца/Krijanca – Stid, sramota. (Nemati krijance–nemati obzira, ne zastidjeti se)

Кркебаке/Krkebake – Nositi dijete na ledjima

Крме/Krme – Svinja

Крњатак, Крњаци/Krnjatak, Krnjaci – Slomljen, okrnjen zub, loši zubi

Крок, kрока/Krok, kroka - Korak, koraka

Кропиља/Kropilja – Vidi strapadura

Крочит/Kročit – Koraknut

Крошња/Krošnja – Pletena košara za hleb

Крпачић/Krpačić – Rasad luka, male glavice luka
Крсти/Krsti – Zadnji dio samara

Кртола/Krtola – Krompir (Solanum tuberosum)

Кршељ/Kršelj – Krpelj (Ixodes ricinus)

Куђеља/Kudjelja – Poduža, ukrašena daska na koju se vezuje vuna prilikom predenja

Кужина/Kužina – Kuhinja

Куке/Kuke – Vrsta divlje šparoge (Asparagus officinalis)

Кумпанија/Kumpanija – Društvo, družina

Кумпар/Kumpar – Kum

Кунета/Kuneta – Jarak

Кунијер/Kunijer – Kunić

Купит приглушке/Kupit prigluške – Prisluškivati (uvijek u negativnom smislu)

Куробецат/Kurobecat – Zanovetati, ništa ne raditi, dangubiti

Кутоварат/Kutovarat – Kotrljati

Кус/Kus – Košet (obično govedji)

Кус, Кусаст/Kus, Kusast –  Bezrep

Kуфин/Kufin – Granica

Кучак/Kučak– Pas (Canis lupus familiaris)
Кушин/Kušin – Jastuk

Л/L
Лабрњат/Labrnjat – Mnogo pričat
Лабрња/Labrnja – Velika usta

Лагумат/Lagumat - Minirati

Лама/Lama – Kanta, pleh

Ламица/Lamica – Kantica

Лампадина/Lampadina – Ručna svjetiljka

Лампат/Lampat – Sijevati

Лaник/Lanik – Lani
Лапис/Lapis – Olovka

Ларма/Larma – Vika, buka, galama

Лармат/Larmat – Galamiti

Ластавице/Lastavice – Kosi zidovi na  čelu i začelju kuće na dvije vode

Лата/Lata – 1. Kanta, pleh

                      2. Mjera za težinu (15 kg.)

Лацман/Lacman – Naziv za previše ugladjenog čovjeka, stranac

Лачит/Lačit – Poravnati izoranu površinu

Левор/Levor – Revolver

Легало/Legalo – Mjesto za odmor kokošaka

Ледина/Ledina – Livada

Леђаница/Ledjanica – Vrsta stočne bolijesti

Ленка/Lenka – Žica za sušenje robe

Ленцун/Lencun – Čaršav
Лентрат/Lentrat – Fotografisati

Леперица/Leperica – Noćna leptirica

Летрика/Letrika – Elektrika
Лешо/Lešo – Skuvan
Либерат се/Liberat se – Osloboditi se

Лизијеран/Lizijeran – Preosjetljiv, lomljiv (“Lizijeran ka gola demidžana”)

Ликадина/Likadina – Završna glatka površina betonskog poda

Лимица/Limica – Turpija za oštrenje 

Лисија/Lisija – Cijedj (Voda u koju je potopljen pepeo)

Лисичина/Lisičina – Vrsta groždja

Листа/Lista – Uži dio pravougaonih kuća, “čelo”  kuće

Лиши/Liši – Osim

Лишо/Lišo – Glatko, proći bez posljedica

Ловник/Lovnik - Lovac

Лозањик/Lozanjik – Valjak za valjanje tijesta, oklagija

Ломина/Lomina – Neprohodno grmlje, grm kupine, zdrća

Лоћика/Loćika – Meka zelena salata (Lactuca), fig. Isuviše slabašna, nježna osoba

Лофта/Lofta – Lopta

Лумбрела/Lumbrela – KišobranЉ/Lj

Љеса/Ljesa – Od pruća opletena vrata na oboru ili bilo kakvoj vrsti ograde. Prućem opletena četvrtasta površina za lačenje izorane zemlje. Brana.

Љужбине/Ljužbine – Suvi listovi oko kukuruznog klipa. Služe kao stočna hrana i za punjenje slamnice.

Љужбати/Ljužbati – Odvajati klipove kukuruza od ljužbine

 

 

М/M

Мавен/Maven – Plave boje

Магиња/Maginja – Šumsko voće, plod Planike (Arbutus unedo). Baza za pravljenje čuvene Grbaljske rakije “ Maginjače”.

Мазгалица/Mazgalica – Mali otvor  u zidu, manji od panjege.

Маинат се/Mainat se – Ukloniti se 

Макаруле/Makarule – Makarone

Макина/Makina – Mlin/presa za masline

Мамине/Mamine - Kupine

Манит/Manit – Lud

Мановалит/Manovalit – Pomagati u jednostavnijim poslovima. (prvenstveno pri zidanju raditi jednostavnije poslove)

Мантат/Mantat – Imati vrtoglavicu

Мастика/Mastika – Sok od groždja prilikom vrenja, šira

Марач/Marač – Mart

Маћа/Maća – Mrlja, bolest, bolijest vinove loze
Мац/Mac – Špil karata
Маца/Maca – Malj
Машице/Mašice – Kliješta za hvatanje žara
Машкара/Maškara – Maskirana osoba

Менцоват/Mencovat – Spominjati, imenovati

Мергин/Mergin – Granica izmedju dvije zemljišne parcele

Метнут/Metnut – Staviti

Мећат/Mećat – Stavljati

Мештар/Meštar – Dobar zanatlija

Мижди/Miždi – Curi (voda)

Мизерија/Mizerija – Bijeda, nevolja

Мизерно/Mizerno – Bijedno, nikakvo

Мимо/Mimo – Više od (mimo drugoga čovjeka), pored

Миљар/Miljar - Mjera za težinu (30 bagaša, 450kg)

Миљушкат се/Miljuškat se – Milovati se, maziti se, grliti se

Мнозиња/Mnozinja – Puno osoba, vidi: dostinja

Миритат/Miritat – Zaslužiti

Мистио, Мaстио/Mistio, Mastio – Veće metalna posuda za pranje

Мистрија/Mistrija – Zidarski alat za malterisanje

Мића/Mića – Fitilj

Младијер/Mladijer – Žila

Мљаштит/Mljaštit – Mljackati

Мобиља/Mobilja – Namještaj
Мовит се/Movit se – Pomaknuti se, premjestiti se

Мот/Mot – Dati znak pokretom bilo kog dijela tijela. Imati mota–biti vješt u nečemu, imati talenta

Мотика/Motika - Mjera za površinu (400m²)

Мркат/Mrkat – Pariti se (ovca se mrka) 

Муданте/Mudante – Donje muške gaće

Музгавица/Muzgavica – Poluotopljeni snijeg, kiša sa snijegom

Мулегин/Mulegin – Pregradni zid

Муло/Mulo – Vanbračno dijete

Муонат/Muonat – Nepredvidiv, tvrdoglav

Мурал/Mural – Drvena greda

Мурва/Murva – Dud (morus alba, morus nigra)

Мучан/Mučan – Komplikovan, koga je tešeko zadovoljiti

Мучат/Mučat – Ćutati

Мученица/Mučenica – Rakija

Мучки/Mučki – Prijevarno, pritajeno, podmuklo

 

 

 

Н/N

Навалица/Navalica – Gužva

Навијестит/Navijestiti – Nagovoriti

Навишица/Navišica – Uzbrdica

Навријет/Navrijet – Navaliti

Нагнат/Nagnat – Natjerati

Нагонит/Nagonit - Primoravati

Надвор/Nadvor – Vani

Надијеват/Nadijevat – Puniti (kobasice)

Надјест/Nadjest – 1. Napuniti (kobasice)

                                2. Dati ime

Надница/Nadnica – Dnevnica

Назвијукат се/Nazvijukat se – Napiti se 

Наклобучит/Naklobučit – Formiranje vazdušnih jastučića na ravnij površini

Наколоњат се/Nakolonjat se – Namirisati se
Накончат/Nakončat – Srediti, urediti

Налаш/Nalaš – Namjerno

Нанижица/Nanižica – Nizbrdica

Наодит/Naodit – Padati (kiša)

Напосе/Napose – Odvojeno

Напалументат се/Napalumentat se – Najesti se

Нарок/Narok – Sreća

Наћве – Drvena posuda za miješenje hleba

Наудит/Naudit – Naškoditi
Наужнак/Naužnak – Ležati na ledja

Наштесрце/Naštesrce – Ujutro prvo nešto pojesti ili popiti

Неспоменица/Nespomenica – Zmija

Невиђелица/Nevidjelica – Mrak

Нефаљ (У нефаљ)/Nefalj (U nefalj) – Nehotično

Нечесов/Nečesov – Nekakav

Ничесов/Ničesov - Nikakav

Нōжице/Nōžice – Makaze

Носећа/Noseća – Trudna (žena)

Нуко/Nuko – Kršteni kum

Нуна/Nuna – Krštena kuma

 

 

Њ/Nj

Њанци/Njanci – Niti (njanci jedan jedini)

Њоке/Njoke – Knedle

Њуња/Njunja – Spora osoba (fizički i umno)

 

 

O/O

Обадават/Obadavat – Obraćati pažnju

Oбашка/Obaška – Posebno, odvojeno

Oбeдат/Obedat – Voditi računa o nekome, obazirati se

Обецат/Obecat – Objesiti

Обеколит/Obekolit – Nagovoriti, prevlastiti

Објужит/Objužit – Ovlažiti, skvasiti (se),otopliti (vremenske prilike)

Облизнит ce/Obliznit se – Ojagnjiti dvoje mladunaca

Обрашљице/Obrašljice – Mladi zagranci na potkresanm struku raštana (Brassica oleracea var. acephala pro parte)

Oбидоват/Obidovat – Probati

Обист (се)/Obist (se) – 1.Probati jelo

                                        2. Rvati se

Обурдат се/Oburdat se – Razrušiti se, pasti (gradjevina)

Овенцат/Ovencat – Preostati, preteći, imati viška

Оглав/Oglav – Kanap oko konjske glave, ular

Огњило/Ognjilo – Komad metala koji stvara iskre udarom o kremen. U obliku slova “C”
Oд бота/Od bota – Odjednom, istovremeno

Одива/Odiva – Udata sestra ili ćerka

Одивичић, одивична/Odivičić, odivična – Djeca od odive

Одлучит/Odlučit – Odvojiti jagnjad, jarad ili telad od svojih majki

Одовуд/Odovud – Odavde, sa ove strane

Одом/Odom – Korakom

Одонуд/Odonud – Odande, sa one strane

Одрина/Odrina – Pergula za lozu

Одртуља/Odrtulja – Žena lošeg morala

Oжег/Ožeg – Metalni štap koji se koristi za rukovanje vatrom na ognjištu ili kaminu.

Oжица/Ožica – Kašika

Оздол/Ozdol – Odozdo

Озгор/Ozgor – Odozgo

Озирнут се/Ozirnut se – Osmotriti, pogledati

Окојавит/Okojavit – Bolje se osjećati, ozdraviti

Окопиркат се/Okopirkat se – Ozdraviti, bolje se osjećati

Окушан/Okušan – Slatkoran

Oматуфит/Omatufit – Ostariti, gubiti pamćenje od starosti  

Омутнут/Omutnut – Isprati, oprati (vidi oplakāt)

Oнадијер, oндар/Onadijer, ondar - Onda

Ондан/Ondan – Prekosjutra

Оновечери/Onovečeri – Preksinoć

Онођен/Onodjen - Ondje

Ономланик/Onomlanik – Pretprošle godine
Oпитурат/Opiturat – Obojati, okrečiti

Опиљушкат/Opiljuškat – Ukrasti, Opljačkat

Оплакāт, оплакнут/Oplakāt, oplaknut – Isprati, oprati

Опљузат се/Opljuzat se – Okliznuti se

Опреше/Opreše – Nužno, potrebno

Опучит се/Opučit se –  1.Umoriti se, teško raditi,

                                         2. Dobiti bruh
Oриз/Oriz – Riža

Освијетлит/Osvijetlit – Pomesti, metlom očistiti

Осекнут се/Oseknut se – Izduvati nos, očistiti nos

Ослачат/Oslačat – Postati slatko, postati ukusno

Османик/Osmanik – Mjera za težinu (5 kg.)

Осмочит/Osmočit – Dodati mast ili ulje, začiniti hranu mrsom

Отава/Otava – Mlada trava na pokošenoj lividi

Oћаг/Oćag - Htjedoh

Oћале/Oćale – Naočare

Оћарица/Oćarica – Čisto, jasno, vedro a prohladno vrijeme, zdravo vrijeme

Oфитат/Ofitat – Iznajmiti stan, dati u najam
Oфрегат/Ofregat – Oribati, izribati

Офрље/Ofrlje – Otprilike

Офтат/Oftat – Osjetiti, primijetiti, uočiti

Офулит се/Ofulit se – Nečujno prdnuti, puštati vjetrove

Оцат/Ocat – Sirće

Очоплит/Očoplit – Prstima otkinuti komad

Ошапит/Ošapit – Zagrliti, prebaciti ruku preko ramena

Ошвице/Ošvice – Vez na ženskoj košulji

Ошкалаберит/Oškalaberit – Ukrasti
Oшклапит/Ošklapit – Ukrasti, oduzeti, odnijeti

Oшкопит/Oškopit – Sterilisati

Оштањ/Oštanj – Prut sa oštrim vrhom za volove

Оштркат се/Oštrkat se – Zatrčati se, trčati (govedo)

 

 

 

П/P

Паламудит/Palamudit – Izmotavati se, mudrovati

Паланга/Palanga – Ćuskija

Палумента/Palumenta – Temelj, osnova

Палица/Palica – Grančica

Памидора/Pamidora – Paradajz (Solanum lycopersicum, syn. Lycopersicon esculentum).

Пањега/Panjega – Četvrtasto udubljenje u zidu koje služi kao kredenca

Парапет/Parapet – Ivičnjak

Парићат/Parićat – Spremiti, zgotoviti, pripremiti, urediti

Пāс/Pās – Pokoljenje

Пасат/Pasat – Proći

Пасјака/Pasjaka – Opasna, stroga žena

Паст се/Past se – Pariti se (Kobila se pase)

Патакун/Patakun – Veliki komad

Патарица/Patarica – Poprečna daska koja spaja krsta i glavinu samara, fig. Visok čovjek

Патент/Patent – Patentni zatvarač, rajferšlus

Патина/Patina – Krema za cipele

Патисат/Patisat – Odmoriti, prekinuti s radom

Пачат се/Pačat se – Miješati se u tudje stvari

Пашаброд/Pašabrod – Cjedilo za supu

Пашада/Pašada – Beštek, pribor za jelo

Пашанац/Pašanac – Pašenog

Педа/Peda – Pedalj

Педенца/Pedenca – Uzbrdica, nagib

Пепељак/Pepeljak – Ćošak kod ognjišta za odlaganje pepela

Пестија/Pestija – Pesnica

Пестокупљавина/Pestokupljavina – Grupa ljudi lošeg morala, masa ljudi

Пестоклињат сe/Pestoklinjat se – Neozbiljno se ponašati, glupo se smijati, “lupati” bez veze

Петрусин/Petrusin – Peršun (Petroselinum crispum)

Петар/Petar – Tavan (vidi šuvit)

Пециваш/Pecivaš – Blizika, bliska svojta koja je obavezna da donese pecivo za svadbu

Пециво/PecivoOvca/koza ili pršut koje kao poklon za svadbu donosi bliska svojta mladenaca (pecivaši)

Печа/Peča – Komad nečega

Печен/Pečen – Spreman na sve, bezobziran

Пижун/Pižun – Kamena klupa ili ograda na koju se sjedi

Пиз/Piz –Teret

Пијегат/Pijegat – Umirati

Пијенут/Pijenut – Umrijeti

Пилеж/Pilež – Sitna djeca

Пињата/Pinjata – Šerpa

Пињело/Pinjelo – Četka za farbanje, slikanje i pituranje Пиплад/Piplad – Pilići

Пиплетина/Pipletina - Piletina

Пиплица/Piplica – Mlada  kokošкa
Пипун/Pipun – Dinja (
Cucumis melo)

Пирија/Pirija – Lijevak

Пирит/Pirit – Upaliti vatru

Пирула/Pirula – Pilula
Пирун/Pirun – Viljuška

Писковина/Piskovina – Vrsta rastinja, nalik  žukvi (Cytisus scoparius), koristi se kao zimnica za konje tkz. brst za konje
Питурање/Pituranje – Bojanje

Пићa/Pića – Hrana za stoku
Пиштање/Pištanje – Curenje tečnosti

Пиштет/Pištet – Izvor, mjesto gdje curi voda

Пљештеница/Plještenica – Sljezina (Lat.Lien, Grč. Splen)

Пљунути/Pljuniti – Isti kao, prava kopija (On je pljunuti otac)

Пљузаво/Pljuzavo – Klizavo 

Пјадела/Pjadela – Tacna

Пјат/Pjat – Tanjir

Планика/Planika – Mediteransko rastinje (Arbutus unedo)

Пландиште/Plandište – Mjesto u hladu za plandovanje stoke
Плекат се/Plekat se – Miješati se u tuđa posla

Плеће/Pleće – Plećka

Плећи/Pleći – Ledja

Плитка/Plitka – Kolac uz koji raste povrće

Плоче/Ploče – Okrugle potkovice za potkivanje mazgi

Повраз/Povraz – Ivica bronzina

Погāн/Pogān –  Zao čovjek

Поганица/Poganica - Zmija

Поглāвница/Poglāvnica –  Kušin 

Погледнут/Poglednut – Pogledati

Подгрљача/Podgrljača – Konop ispod konjskog grla koji pridržava samar

Подлимач/Podlimač – Potpirača

Подњивит/Podnjivit – Podignuti, odgajiti (djecu)

Подпргнут/Podprgnut – Odrasti
Подурат/Podurat – Potrajati

Подрепница/Podrepnica – Kanap ispod konjskog repa koja pridržava samar

Појат/Pojat - Pjevati

Појата/Pojata – Kućica u kojoj se čuva sijeno za zimu Покајање/Pokajanje – Sahrana 

Полазит се/Polazit se – Posjećivati familiju prilikom slavlja, posjećivati se, održavati dobre kontakte sa nekim

Поленут/Polenut – Zagrcnuti se (usred nepravilnog gutanja hrane)

Полог/Polog – Mjesto gdje kokoške snose jaja i gdje se naležu

Полутица/Polutica – Pola ovce/koze

Получит, одлучит/Polučit, odlučit – Razdvojiti jagnjad/jarad od ovaca/koza

Помамит се/Pomamit se – Poludjeti

Пометина/Pometina – Stočna placenta (fig. ljigavac, čovjek bez svog  “ja” )

Помест се/Pomest se – Smrznuti se, prehladiti se

Понат/Ponat – 1. Poen u igri

                          2. Deblja štica

Понеђелник/Ponedjelnik – Ponedeljak

Понтура/Pontura – Promaja

Понуде/Ponude – Darovi bolesniku

Поп/Pop – Svinjski želudac napunjen kukuruznim brašnom, slaninom i lojem

Поплати/Poplati – Tabani

Поплекат/Poplekat – Saplesti

Поприг/Poprig – Zaprška

Попруг/Poprug – Širok i pljosnat konopac koji se stavlja ispod stomaka konju/magarcu da bi se učvrstio samar
Портела/Portela – Vratašca, prozorčić, izlaz u potkrovlje

Поруњатит/Porunjatit – Omaljaviti, postati maljav/dlakav, fig. odrasti

Посалижат/Posaližat – Popločati

Пот/Pot – Znoj

Поталаушит/PotalaušitPovući se u sebe, “pokriti se ušima

Потла/Potla – Poslije

Потенчењак/Potenčenjak – Vampir, tenac

Поткопиштит/Potkopištit - ZainatitiПоткоружит/Potkurižit – Odvajanje najogornjeg sloja i formiranje vazdušnih jastučića na ravnoj površini

Потпирача/Potpirača – Tanja, prava i duža grana koja se koristi za pridržavanje tereta prilikom tovarenja konja/magarca, v. Podlimač  

Потутолица/Potutolica – Podrška

Пофермат/Pofermat – Potvrditi

Пошакиш/Pošakiš – Igra udaranjem šakom na šaku. Naizmjenično dva igrača. Igrači ne smiju da udare na svoju šaku. 

Пошеганица/Pošeganica – Potkraćena puška M–48 (“Jugoslovenska puška”), kratež

Пошутит се/Pošutit se– Povući se u sebe, zaćutati

Прћија/Prćija – Miraz

Пршкат/Prškat – Kopkati, čačkati, dirati

Праз/Praz – Ovan za priplod

Празнословит/Praznoslovit – Pričati gluposti, “pričati s pet na devet”.

Праска/Praska – Breskva (Prunus persica)

Праћа/Praća – Konop vezan uz samar da pridržava noge jahača ili teret

Праћат/Praćat – Koprcati se, udarati zadnjim nogama (konj se praća)

Првичне/Prvične – Prvi posjeta mlade nevjeste svojoj porodici

Прдекана/Prdekana – Zatvor  (Kotorski zatvor se zove još i  “pod smokvom” ili “kuća Marka Becone”)

Прдоклачит/Prdoklačit – Pričati gluposti, zanovetati

Предвостручит/Predvostručit – Presaviti, predupliti

Пређа/Predja – Predivo

Прежат/Prežat – Vrebati, motriti iz zasjede

Премитит се, премићен/Premitit se, premićen,  – Presaviti se, presavijen, pognut

Препреке/Prepreke – Sandale napravljene od komada stare obuće

Пререпит/Prerepit – Udariti

Пресамитит/Presamitit – Presaviti, premititi

Преслачке/Preslačke – Poslastice

Прескубов/Preskubov – Bolešljiv čovjek

Пресмичалина/PresmičalinaVidi preskubov, krepalina

Претио, претила/Pretio, pretila – Debeo, debela (Obično se kaže sa stoku)

Претукач/Pretukač – Oškopljen bik, ovan ili jarac

Префиган/Prefigan – Furbo

Пржина/Pržina – Krupniji pijesak od kremenice

Пригат/Prigat – Pržiti

Приганија/Priganija – Topla zakuska, pržena hrana

Пријелаз/Prijelaz – Mjesto gdje se prelazi sa jedne na drugu livadu/parcelu, utabano mjesto

Пријенут/Prijenut – Zalijepiti se, prionuti

Пријечац/Priječac – Prečica, prijeki put, (umrijeti na priječac–umrijeti iznenada)

Припет се/Pripet se – Popeti se, uspeti se

Припетат/Pripetat – Pridići, pridodati

Припогледнут/Pripoglednut – Obratiti pažnju, pričuvati, pripaziti

Приспјет/Prispjet – Doći na vrijeme

Прифорцат/Priforcat – Prisiliti, prinuditi
Причек/Priček – Dati na poček, na kredit

Причет/PričetKrava neposredno pred teljenje. (Krava je pričela)

Пришит/Prišit – 1. (Pri)dodati

                              2. Zalijepiti

                              3. Zakrpiti

Прњат/Prnjat – Biti nemiran, koprcati nogama

Прње/Prnje – Stara odjeća

Провала/Provala - Provalija

Прождират/Proždirat - Gutati

Прождират гучмине/Proždirat gučmine – Trpjeti nepravdu/zlo, “gutati knedle”

Прождират суве пљене/Proždirat suve pljene – Gladovati, nemati ništa za pojesti

Просочит/ProsočitProšpijati, odati
Просуља/Prosulja – Tiganj

Просутница/Prosutnica – Raspikuća (žena)

Прпош/Prpoš – Suvi gnoj od sitne stoke

Пртено/Prteno – Končano (pamučno)

Пруга/Pruga - Autobus

Прут/Prut – Tanja grana koja služi za fizičko kažnjavanje djece, batina

Прч/Prč – Jarac za priplod

Псоват се/Psovat se – Pariti se (Kučka se psuje)

Пувалица/Puvalica – Duža cijev kroz koju se duvanjem pojačava plamen na ognjištu

Пуват/Puvat – Duvati

Пукћет/Pukćet – Hrkati, duboko spavati (”Pukti ka poganica”)

Пустина/Pustina – Mali kušin koji se stavlja izmedju volovskog vrata  i jarma

Пуце/Puce – Dugme

 

Р/R

Развардат/Razvardat – Porušiti, pokvariti red

Раздио/Razdio – Granica izmedju imanja/zemljišnih parcela

Размет/Razmet – Razilazak (Je li kolo od razmeta)

Разметнут/Razmetnut – Rasturiti, privesti kraju (Ko razmetnu našu slogu)

Разом/Razom – Ivicom (posjeći razom zemlje)

Рало/Ralo - Mjera za površinu (1600 m² , 4 motike)

Рȃнит/Rȃnit – Sačuvati, skloniti

Раскубат/Raskubat – Raznositi, otimati

Растићит се/Rastićit se – Razmnožiti se

Раца/Raca – Sorta, soj, vrsta

Рашпа/Rašpa – Turpija

Раша/Raša – Kotula

Рашчепит/Raščepit – Rastrgnuti

Регула/Regula – Zakon, pravilo, način ponašanja
Режентат/Režentat – Ispirati rublje

Рељ/Relj – Hren (Armoracia rusticana)

Ремик/Remik – Kaiš
Рефужа/Pefuža – U rasutom stanju, neupakovano

Решпект/Rešpekt – Poštovanje

Риват/Rivat – Stići, doći

Ригат/Rigat – Povraćati

Ријечање/Riječanje – Prepirka

Рилице/Rilice – Usne

Ркина/Rkina – Stara roba, stara krpa, dronjak

Робаши/Robaši – Bliski članovi nevjestine porodice koji joj donese darove koje je ona dobila prilikom svadbe

Родула, родулица/Rodula, rodulica – Valjak za konac ili špag

Рогач/Rogač – 1. Škorpija

                           2. Mediteranska biljka (Ceratonia) 

Ромача/Romača – Mjera za dužinu cca. 20 cm. Razdaljina izmedju ispruženog palca i kažiprsta

Розаглија/Rozaglija – Vrsta groždja

Розга/Rozga – Veoma razgranata suva grana koja služi kao odrina za lozu. Obično od smreke (Juniperus communis).

Ртеница/Rtenica – Ledja, kičma

Рубат/Rubat – Kruniti kukuruz, otkidati zrnvlje

Рудица/Rudica – Malo deblji konac za pletenje

Руњат/Runjat – Maljav, dlakav

Рутина/Rutina – Stara roba, stara krpa, dronjak

 

 

С/S

Савијутак/Savijutak – Krivina na putu

Савурно/Savurno – Užeglo (suvo meso)

Садијеват/Sadijevat – Slagati sijeno za kopu ili list za lišnjak

Сакет/Saket – Vreća

Саламастран/Salamastran – Posoljen (pršut)

Саламура/Salamura – Usoljena voda za čuvanje sira, rasol

Салса/Salsa – Senf

Самар/Samar – Drveno sedlo

Санџир/Sandžir – Lanac

Сват/Svat – Prijatelj  preko udate/oženjene djece

Сваћа/Svaća – Prijateljica preko udate/oženjene djece

Својит се/Svojit se – Održavati prisne prijateljske veze

Својта/Svojta – Rodbina

Свудијен, свуђ/Svudijen, svudj – Svuda, svugdje

Севлија/Sevlija – Čempres
Сетемана/Setemana – Sedmica, nedjelja

Сирак/Sirak – Siroče

Сић/Sić – 1. Poveća kanta za vodu (kratko i)

                  2. Saći (dugo i)

Сист/Sist – Saći

Сједута/Sjeduta – Konferencija, sastanak

Сјекоманит/Sjekomanit – Podvikivati, vikati, podizati glas

Сјекоманица/Sjekomanica – Žena koja mnogo i glasno priča

Скале/Skale – 1. Stepenice

                 2. Merdevine

Скалин/Skalin – Stepenik

Скапулат/Skapulat – Preteći, preživjeti, sačuvati  

Скитач/Skitač – Prostak, loš čovjek

Скитачит се/Skitačit se – Nepristojno se ponašati, biti vrlo neuljudan i neskroman

Скопост/Skopost – Snaga, moć (Nemam skoposti da se uspravim-Nemam snage da ustanem)

Скоруп/Skorup – Masna naslaga koja nastaje prilikom hladjenja mlijeka

Скочан/Skočan – Brz, hitar, spreman da pomogne

Скриња/Skrinja – Sanduk, kovčeg

Скромут/Skromut – Višegodišnja biljka, rast uz veliko drveće (Clematis vitalba)

Скужат/Skužat – Primiti novac, naplatiti

Скукојежит се/Skukoježit se – Povući se u sebe, stisnuti se “ka po dinara sira”

Слаткоран/Slatkoran – Dobrog apetita, neprobirljiv u hrani

Сламница/Slamnica – Slamarica

Сметен, сметена/Smeten, smetena – Glup, glupa

Смок/Smok – Masna hrana

Смочит/Smočit – Jesti hleba uz masnu hranu

Снаодит се/Snaodit se – Snalaziti se, snaći se

Соврња/Sovrnja – Sitni kamenčići, sitniji od škalje

Спенџа/Spendža - Trošak

Спенџат/Spendžat – Potrošiti

Спонтат/Spontat – Dobiti upalu pluća
Спица/Spica – 1. Tanja grančica

                          2. Košpica od voća

Сплачине/Splačine – Pomije
Стађун/Stadjun – Godišnje doba

Стаја/Staja – Dionica, udio u mlinu

Стāр/Stār – Mjera za težinu (4 late, 60 kg.)

Стевен/Steven – Način

Стевона/Stevona – Bremenita (Krava)

Стегно/Stegno – Butina

Стеља/Stelja – Meki dušek izmedju samara i ledja konja/magarca

Стењȁт/Stenjȁt – Nadojiti se vodom, nabreknuti (Bačva je stenjala, badanj je stenjao)
Стимат/Stimat – Procjeniti, poštovat

Стимадур/Stimadur – Procjenjivač štete

Стио/Stio – Htio

Стравесан/Stravesan – Izludjen, pomamljen

Страмац/Stramac – Madrac

Стрападура/Strapadura – Kanta za zalivanje

Страпат, пострапат/Strapat, postrapat – Zalivati, poprskati, polivati vodom

Стијењ/Stijenj – Pamučna traka u svijeći

Стркнут/Strknut – Odskočiti, pobjeći

Стркотина/Strkotina – Djelić kamena ili drveta što odskoči

Стрменица/Strmenica – Nizbrdica

Струњен/Strunjen - Uplašen

Струц/Struc – Vekna
Стурина/Sturina – Oklasina

Сувотан/Suvotan - Siromašan

 Суклата/Suklata – Zloitro

Сулундар/Sulundar – Čunak

Сумнкават/Sumankavat – Smanjivati površinu prilikom pletenja

Сумпас, по сумпасу/Sumpas, po sumpasu – Otprilike, nafrlje
Сумпреш/Sumpreš – Pegla

Сутурат се/Suturat se – Strmoglaviti se

Сучијем/Sučijem - Čime

 

 

 

Т/T

Таваја/Tavaja – Stolnjak

Тадијер/Tadijer – Tada

Take/Take – Dječja igra sa pet kamenčića

Талента/Talenta – Gradjevinski alat za ravnjanje površine

Талижан/Taližan – Srećan
Такулин/Takulin – Novčanik

Танталекат/Tantalekat – Neodgovorno, nezrelo i neozbiljno se ponašati, “zujati okolo”, “krasti Bogu dane”
Танцоват/Tancovat – Plesati

Тараца/Taraca – Terasa, balkon

Тарантела/Tarantela – Mali gušter
Таулин/Taulin – Sto
Ташкет/Tašket – Kačket

Tемпија/Tempija – Sljepočnica
Тећа/Teća – Šerpa

Тељига/Teljiga – Drvo u obliku slova ” U” koje se stavlja volu oko vrata prilikom oranja (Obično napravljeno od košćele)

Тентат/Tentat – Smetati, nedostajati (malo me tenta da to ne uradim)

Тенда/Tenda – Plastični ili platneni pokrivač

Терина/Terina – Bjudva

Тентерика/Tenterika – Puzavica, koja u šumi onemogućava prolaz

Тепат/Tepat – Umiljato pozivati djecu po nadimku, umiljato razgovarati sa djecom, “dječjim jezikom, oponašanjem djece”

Тeћ се/Teć se – Pariti se (Koza se teče)

Тешлица/Tešlica – Tesla, zidarski čekić

Тилут/Tilut – Tupa strana noža

Тираке/Tirake – Naramenice

Тискат (се)/Tiskat (se) – Gurati (se)

Тицат/Ticat – Dirati, dodirivati

Тишлер/Tišler – Stolar

Тȍћ/Tȍć – Sos, umak

Тоћат/Toćat – Umakat hleb u sos/toć

Трпеза/Trpeza – Sto, taulin

Травијеша/Traviješa – Kecelja, pregača

Трагач/Tragač – Drvena nosila za teret, koja nose dvije osobe (vidi civijere)

Тревит/Trevit – Naći se, sresti nekog

Тресловина/Treslovina – Vrsta drveta, “divlja trešnja”

Тринко/Trinko – Novo, neupotrebljavano

Трлезина/Trlezina – Napušteno, nekorisno, bezvrijedno zemljište

Трипијере/Tripijere – Metalni podmetač (tronožac) ispod kazana na ognjištu

Тоња/Tonja – Vidi vonja

Трица/Trica – Desetka u kartama

Трница/Trnica - Pojata

Троп/Trop – Ostaci od izmečenog groždja od kog se peče rakija

Троскот/Troskot – Vrsta korova (Polygoni avicularis herba)

Трсит/Trsit – Otarasiti se, osloboditi se nečega

Труња,труњица/Trunja, trunjica –  1.Mrva, mrvica

                                                                            2. Škrnja

Трупатат/Trupatat – Tapkati nogama, skakati u mjestu

Трупатања/Trupatanja – Bat koraka, buka, vardanja

Тулит/Tulit – Gasiti

Тун/Tun – Tu

Турин/Turin – Njuška, gubica

 

Ћ

Ћабакат/Ćabakat – Kevćati, lajati (pseći lavež prilikom lova)

Ћакулат/Ćakulat – Ćaskati, čavrljati

Ћаондан/Ćaondan – Dan poslije prekosjutra

Ћапити/Ćapiti – Uhvatiti, dohvatiti, ukrasti

Ћаро/Ćaro – Čisto, jasno 

Ћеперан/Ćeperan – Dobro raspoložen, veseo

Ћибрина/Ćibrina – Vedrina, vedro vrijeme

Ћик/Ćik – Opušak

Ћикара/Ćikara – Šolja

Ћускија/Ćuskija – Burgija

Ћутук/Ćutuk – Glupak
Ћућат/Ćućat – Sisati

Ћушка, ћушкетина/Ćuška, ćušketina – Žena vrlo lošeg morala 

 

 

У/U

Угнат/Ugnat – Utjerati

Угранцат се/Ugrancat se – Užeći se (suvo meso)

Удадбеница/Udadbenica – Djevojka prispjela za udaju

Уђест/Udjest – Udjenuti

Ужанца/Užanca – Navika

УждениUždeni - Utjeraj

Ужижат/Užižat – Upaliti

Уждивеница/Uždivenica – Seksom opsjednuta žena

Ужегуља/Užegulja – Uždivenica

Узбичит/Uzbičit – Ojačati, biti (pre)jak

Узостит се/Uzostit se – Vino postaje ocat (vino se uzostilo), naljutiti se
Ујам/Ujam – Naknada od samljevenog žita mlinaru

Уканут/Ukanut – Dosaditi, često jesti istu hranu (Ukanulo mi se to više)

Укећан/Ukećan – Tvrdoglav, težak za saradnju

Улагат/Ulagat – Počinjati

Улиште/Ulište – Košnica

Уљећ/Uljeć - Ući

Упретњак/Upretnjak – Mjesto za pečenje hleba

Усвиштат/Usvištati – Pokvariti se (hrana)

Усправит се/Uspravit se – Podići se, ustati

Ура/Ura – Sat

Усјека/Usjeka – Vrsta gljive od koje se pravi trud (Fomes fomentarius)

Уторник/Utornik – Utorak

Утреш/Utreš – Teret na sredini konjskog samara (da ne krivi)

Утробица/Utrobica – Džigerica, jetra (Hepar)

Утулит/Utulit – Ugasit

Уфишкат се/Ufiškat se – Zaludjeti se u nešto, infišati se

Учемњак/Učemnjak – Učen čovjek
Ушестат/Ušestat – Urediti, popraviti

 

 

 

Ф/F

Фалцно/Falcno – Lažno, neoriginalno

Фанат/Fanat – Dječak u kartama, dvanaestica

Фангла/Fangla – Zidarska zdjela za malter

Фањела/Fanjela –Vuneni poluver
Фаља/Falja – Greška

Фасоват/Fasovat – Dobiti batine

Фастак, фастаче/Fastak, fastačeNeodgovoran, neozbiljan, nezrio momak

Фаџола/Fadžola – Pasulj

Федер/Feder – Opruga

Ферал/Feral – Fenjer
Фета/Feta – Kriška, komad
Фермат/Fermat – Zaustavit
Фјака/Fjaka – Malaksalost, zamor od prevelike vrućine

Фијок/Fijok – Mašna

Фијола/Fijola – Ručna bušilica

Фијоманат, фијоманти/Fijomanat, fijomanti– Nov, novi

Фила/Fila – Sloj, red, feta

Филат/Filat – Tanko rezati pršut

Финта/Finta – Trik, varka

Фискат/Fiskat – Probadati, peckati (bol)

Фиштит/Fištit – Jako udariti

Фој/Foj – List papira

Форца/Forca – Snaga, sila

Франза/Franza – Sifilis

Фрегат/Fregat – Ribati pod

Фресина/Fresina – Mediteransko rastinje, vrijes, koristi se pravljenje jednostavnih metli za metenje grubih površina

Фрешак/Frešak – Svjež

Фрзот/Frzot – Vrsta zelja (Brassica oleracea)

Фркадела/Frkadela – Veća šnala za kosu

Фркун, фркунчић, фркунац/Frkun, frkunčić, frkunac – Tinejdžer

Фркуница/Frkunica – Tinejdžerka

Фрлекнут/Frleknut - Baciti

Фрљ, фрљокаст/Frlj, frljokast – Razrook

Фрњок/Frnjok – Udarac prstom po glavi

Фртаљ/Frtalj – Četvrtina (vidi kvarat)

Фрчекат се/Frčekat se – Pariti se (Mačka se frčeka)

Фумат/Fumat – Pušiti
Фундаћ/Fundać – Talog od crne kafe
Фундаменат/Fundamenat – Baza, osnova
Фурбо/Furbo –  Lukav

Фурбобезобразан/Furbobezobrazan – Lukav²
Фурија/Furija – Bijes, ijed

Фурмине/Furmine – Šibice

Фуцмут/Fucmut – Mangup, pogan

Фуштањ/Fuštanj – Flanel

 

 

 

Ц/C

Цаклит се/Caklit se – Sijati se

Цапица/Capica – Manje orudje za okopavanje

Цацар/Cacar – Preslano (Slano ka cacar)

Цвијељат/Cvijeljat – Pozlijedjivati, nanositi bol

Цегер/Ceger – Mrežasta pletena torbica

Целта/Celta – Plastični omotač slatkiša ili kutije cigareta

Цење/Cenje – Jeftinije

Церот/Cerot – Flaster za reumu

Церишпањ/Cerišpanj – Pečatni vosak

Цивијере – Vidi tragači

Цигло/Ciglo – Samo to, jedino

Цијула/Cijula – Vrsta crnog luka

Цимат/Cimat – Luljati, povlačiti

Цингарица/Cingarica – Manje zvono za stoku

Ципан–цијели/Cipan–cijeli – Sveukupan

Цкло/Cklo – Staklo
Цотат/Cotat – Hramati

Цревље/Crevlje – Cipele

Цријепња/Crijepnja – Crepulja

Цркавица/Crkavica – Vrsta stočne bolijesti,  (“Crkavica te napela” )

Црнокруг/Crnokrug – Vrsta zmije otrovnice

Цукар/Cukar – Šećer

Цукат/Cukat - Udarati, lupati

Цукит/Cukit - Poljubiti

Цукнут/Cuknut – Udariti, lupiti

Цунет/Cunet – Boca za rakiju uskog grlića

 

Ч

Чазбен/Čazben – Gostoljubiv, ko voli da časti (vidi gozben)

Чантарa/Čantara – Odbačena ulubljena limenka, konzerva

Чангарица/Čangarica – Stara limenka napunjena kršima, služi sa plašenje sitne stoke bukom

Чапур/Čapur – Suv i oštar ostatak korijena niskih biljaka, viri iz kamena/zemlje

Чапра/Čapra – Koža

Чакал/Čakal – Šakal

Чељад/Čeljad – Ljudi, osobe

Чепат/Čepat – Lagano ići

Чепркат/Čeprkat – Pomalo raditi, grebsti zemlju

Чепрљат/Čeprljat - Grebsti

Чепрљи/Čeprlji – Kandže, nokti

Черек/Čerek – Četvrtina svinje, krave

Чеса/Česa – Čega

Четворокантунаст/Četvorokantunast – Četvrtast

Чечелит/Čečelit – Neumjereno štedjeti, isuviše biti škrt (Čečeli ka samoranica)

Чешаљ/Češalj – Vrsta stonoge

Чиблијa/Čiblija – Lovačka puška

Чичаљ/Čičalj – Vrsta korova (Arctium lappa)

Чојак/Čojak – Čovjek

Чојчурина/ČojčurinaVeliki čovjek

Чује се/Čuje se – Osjeća se, smrdi

Чучег/Čučeg – Jednogodišnja jestiva biljka (Sonchus oleraceus)

 

Џ/Dž

Џада/Džada – Cesta, kolski put
Џандар/Džandar – Žandarm

Џардин/Džardin – Vrt, bašta

Џора/Džora – Prasica

 

 

Ш

Шалпа/Šalpa – Šal

Шалче/Šalče – Šal (ženski)

Шанћет/Šanćet – Šaptati

Шапорит/Šaporit – Tiho razgovarati, šaptati

Швагнут/Švagnut - Glup

Шевељат/Ševeljat – Teško ići, tumarati, hodati tamo-amo

Шеврдат/Ševrdat – Tumarati, ići lijevo–desno

Шегун/Šegun – Velika pila

Шемпија/Šempija – Budala

Шенут/Šenut – Skrenuti s uma
Шесан/Šesan – Lijepo građen, skladan, uredan, naočit

Шештерица/Šešterica – (Pre)otresita djevojka, brza na jeziku, vrijedna

Шикат/Šikat – Ljuljati bebu u kolijevci

Шиљȃт/Šiljȃt – Slati, poslati

Шиљеже/Šilježe – Dvogodišnji brav

Шипак/Šipak – Nar  

Шифунијер/Šifunijer – Ormar za robu/odjeću

Шкав/Škav – Ladica

Шкалоња/Škalonja – Vrsta luka

Шканција/Škancija – Mala kredenca/polica

Шкањ/Škanj/Шкањчић/Škanjčić – Vidi bančić

Шкартоц/Šкаrтоc – Papirna kesa

Шкатула/Škatula – Kutija

Шквадра/Škvadra – Pravi ugao, sprava za mjerenje pravog ugla

Шклапоћесина/Šklapoćesina – Nikakav čovjek, čovjek koji priča gluposti, nevaljalac

Шклепит/Šklepit – Udariti šakom po obrazu

Шклопац/Šklopac – Plih

Шкљанац/Škljanac – Članak

Шкрња/Škrnja – Trun, trunčica

Шљеме/Šljeme – Duga greda na koju se naslanjaju kabruči na krovu

Шкрип/Škrip – Procijep u stijeni, pukotina

Шкркат/Škrkat – Nestručno rukovati s tehničkim stvarima Шкопит/Škopit – Sterilisati, kastrirati životinje

Шкуро/Škuro – Tamno

Шодер/Šoder – Mljeveni kamen

Шпаг/Špag – 1. Džep

                        2. Deblji konac (sa dugim a)

Шпањулет/Španjulet – Cigareta
Шпицафого/Špicafogo – Prepreden čovjek

Шпицлов/Špiclov – Lukava osoba

Шпорак/Šporak – Prljav

Шпоркица/Šporkica – Prljavština

Шпоркотур/Šporkotur – Neko ko ne bira riječi, ko mnogo psuje, prostak

Шпоркуља/Šporkulja – Prljava žena, žena vrlo niskih moralnih normi

Шпренговат/Šprengovat – Minirati, postaviti eksploziv

Шпугар/Špugar – Puž (Gastropoda)

Штерика/Šterika –Voštana svijeća

Штива/Štiva – Sloj, naslaga

Штица/Štica – Daska

Штиља/Štilja – Vreteno, oštri štap na kojem se zamotava vunena predja

Штир/Štir – Vrsta korova (Amaranthus retroflexus)
Штикадента/Štikadenta – Čačkalica

Штрамбав/Štrambav – Glup, neotesan
Штрига/Štriga – Vještica

Штркљав/Štrkljav – Mršav, “kost i koža”

Штук/Štuk – Kit

Штукаљ/Štukalj – Kost od pršuta

Шћаг, шћаше, шћагу/Šćag, šćaše, šćаgu – Htjedoh, htjede, htjedoše

Шћер/Šćer – Ćerka

Шћетан/шћетна/Sćetan/sćetna – Veseo/vesela

Шћет/Šćet – Htjeti

Шћето/ŠćetoJasno (govoriti)

Шувит/Šuvit – Tavan (vidi petar)

Шуверине/Šuverine – Šibice

Шугаман/Šugaman – Ručnik 

Шужбати/Šužbati – Odvajati klipove kukuruza od šužbine

Шужбине/Šužbine – Suvi listovi oko kukuruznog klipa. Služe kao stočna hrana i za punjenje slamnice.

Шушорит/Šušorit – Šaptati, tiho i nerazgovjetno razgovarati

Шушти/Šušti – Isti kao  (vidi pljunuti)

Шумолакно/Šumolakno – Pritajeno, neupadljivo, podmuklo

Шумпијот/Šumpijot – Vrsta šuplje pašte

Шут, шутиле/Šut, šutile – Govedo il brav bez rogova

Шуфигат/Šufigat – Dinstati

Шушта/Šušta – Opruga

Шушти/Šušti – Isti kao  (vidi pljunuti)

Шфорцат/Šforcat – Izvršiti pritisak na nekoga, natjerati