POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Apel buducim akademicima

Home
Uvod
Geografija, klima i hidrografija
Istorija
Kultura i religija
Privreda i saobracaj
Knjizevnost
Kulinarstvo
Osnivacka Skupstina P. A. N. U.
Plan i program P.A.N.U.
Apel buducim akademicima
Linkovi
Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

grbpanu.gif

 

 

 

Eвo нaпoкoн смо успјели да са овом скромном презентацијом скренемо пажњу на најаутохтонији, најаутокефалнији, најсуверенији, најеколошкији, најсамоуправнији, најнезависнији и дакако најдемократскији народ под капом небеском.

 

Обнављање свијег институцијг и куће Поборске мудрости је први корак на већ хиљадама година трасираном путу.

 

Путу који нас води дрето у Европу.

Да би то све остварили, ка акобогда оћемо, треба ни странијег улагања. Нама нијесу опреше паре, е ми пар* и образа имамо, но су нама опреше школовани људи.

Првенствено онизи који су се избирикали на компјутере, који се авизају у електронске медије и који млате по ваздн по тастатури ка коњи у гумно.

Е је то будућност.

Овијем молимо све пријатељске државе и владе, којијег није мало, да ни пошљу стручњаке како би наша држава још боље процвјетала.

Ми нећемо одит да просимо од Брисела до Вашингтона, нити наше академике продават за паре, освин крста, ка шиљежад, но ко гођ пошље стручњаке ми ћемо иг часно и поштено платит, колко гођ било који Стимадур, буде одредио.

Истовремено молимо посјетитеље овог сајта да ни се јаве и постану чланови наше аутохтоне и аутокефалне академије.

Молимо Ве да Ваше пријаве шиљете на:

 Проф.Др.Академик-Проканадур П.А.Н.У.-а

и да иг насловите су:

Молба за пријем у П.А.Н.У.

У молби наведите:

Име и братство

Држава и мјесто пребивaлишта

Породична, емотивна, културолошка или научна везаност за Поборе.

Чланство у другијем академијама

(нпр. Ријечко-Љешанска,

 Лужичкосрпска

               Подрињско-Колубарска

 Трачко-Илирска

                       Академија Доње Петоселице

                           Мајинско учено друштво и сл.)

 

Докторска дисертација и пред којом комисијом је одбрањена.

(Нпр.

Садијевање коп, 

Брање листа,

Перење гвожђ,

Поштење,

Чување брав на попас,

Чојство,

Чување брав на ваздан,

Вaбљeњe ситнe и крупнe стoкe,

Товарење гноја,

Прашек руметина)

Били би Ви врло захвални кад бисте шћели обогатити наш сајт са било каквим прилозима. Добродошли су сви текстови, фотографије, пјесме, као и аудио и видео прилози. Једини услов је да имају везе са аутохтоном и аутокефалном Поборском културом.

Молимо Ве да жртвујете мало слободног времена и помогнете, једну по свему љуцкоме, часноме и поштеноме супериорну културу да се припне ђе јој је и мјесто.

Фала Ви!

 

 

*, - Још један доказ o посебности Поборског језика је употреба самогласника/гласa “ , ” , којега нема нити у Српском нити у Матерњем језику. То је глас који је мјешавина гласa А и Е, то јест усне се намјесте за изговор гласa Е, а изговори се А.

nepr.jpg