POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Plan i program P.A.N.U.
Home
Uvod
Geografija, klima i hidrografija
Istorija
Kultura i religija
Privreda i saobracaj
Knjizevnost
Kulinarstvo
Osnivacka Skupstina P. A. N. U.
Plan i program P.A.N.U.
Apel buducim akademicima
Linkovi
Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

vrteska.gif

podkapomnebeskom.gif

 

Poborska akademija nauka i umjetnosti (u daljem tekstu PANU) je osnovana s namjerom da sačuva sva preostala kulturna blaga Poborskog naroda, kako pismena, tako  i usmena i da pokuša da rekonstruiše i povrati sve zaboravljene, uništene, otete, razgrabljene i na svaki drugi način izgubljene i raspoborene kulturne i naučne  vrijednosti.

 

PANU je uzela na sebe zadatak da promoviše Poborsku nauku i kulturu, da saradjuje sa sličnim organizacijama u svijetu, te da na svaki drugi, ali isključivo kulturni i demokratski način, pospješi integraciju Pobora u Evropske političke, ekonomske i vojne sisteme.

PANU se zalaze za miroljubiva rešenja svih konflikata u svijetu, ali kao kulturno-naučna ustanova, obavezuje se da će naukom i kulturom doprinositi tom svetom cilju.

PANU se zalaze za nezavisne, suverene Pobore , ako se većina Pobora za to izjasni. U tom slučaju PANU zahtijeva   organizovanje referenduma o Poborskoj nezavisnosti, pod pokroviteljstvom i kontrolom medjunarodnih subjekata. Krajnji cilj tog puta ka nezavosnosti bi bio pod motom :

 

  "Poborske čiblije na Poborsko rame -   Poborski takulin u Poborski špag" 

 

U slučaju nezavisnosti Pobora, PANU predlaže da se buduća Poborska država osnuje kao federativna republika, sa dvije federativne jedinice-vojvodstva, od kojih bi svaka bila podijeljena na po četiri autonomne oblasti-knežine, koje nebi imale pravo na samoopredjeljenje i otcijepljenje, ali koje bi imale pravo na samostalno djelovanje na ekonomskom  i kulturnom planu.

 

Jedna federativna jedinica-vojvodstvo bi bila Gornji, a druga Donji Pobori.

 

Gornji Pobori bi imali četiri autonomne oblasti-knežine i to:

1.Kneževići,

2.Bevenje,

3.Djakonovići,

4. Šumarev Dub.

 

Donji Pobori bi bili podijeljeni na sledeće autonomne oblasti-knežine:

1.Kapisode-Srebrno Ploče,

2.Zečevo Selo,

3.Boriševica-Pištaline-Vukaš Do,

4.Krapina-Bijele Trave.

 

Da ni u budućnosti ne bi dolazilo do bilo kakvih problema ili nejasnosti, sadašnja granica izmedju Gornjih i Donjih Pobora ostaje gdje je i uvijek bila a to je pravac

 -Vratno, Devesiljeva strana,  Velji Osanik

 -Perovabrijeg-Ploca- Djurdjevac

 -Ober- Skala Vuletića - Radovine

 - Bijele Trave

 

PANU se sastoji iz 2  (slovima: dvije) lože, od kojih je svaka loža podijeljena na po 2 (dva) senata, a svaki senat na po 2 (dva) kabineta.

 

Akademijom predsjedava Veliki majstor Poborske kulture i čuvar Svetih ključeva Poborske Pravoslavne autokefalne crkve (u daljem tekstu Podeštat)  koji se bira tajnim glasanjem u sve četiri lože PANU-a.

 

Za čuvara pečata Akademije i nadziratelja Akademske riznice ( u daljem tekstu Prokanadur), bira se  tajnim glasanjem  kandidat, koji biva predložen na nivou kabineta, kako bi time potvrdili naš demokratski put  i opredjeljenje da sama baza bira tako visoke funkcionere.

Za sjedište Akademije ćemo tražiti da nam se ustupi zgrada zvana "Kanolika" u Donjim Poborima, zgrada koja je uvijek predstavljala srž Poborske kulture, i koja će i dalje služiti tom cilju, to jest promovisanju iste.

 

PANU će dobro paziti da ne zagazi u političke vode i da  će služiti samo cilju za koji je i osnovana, cilju nauke, kulture i progresa.

 

Kao jedan od prvih zadataka ce biti normalizovanje odnosa sa nasim susjednim državama, i izbjegavanje miješanja u u unutrašnje stvari istih, uz napomenu da se ova obaveza suspenduje u slučaju kršenja ljudskih prava. Samim tim je jasan naš stav, da smo za demokratsko, multietničko i multikulturno društvo i da smo spremni da prihvatimo stanje ograničenog suvereniteta, u slučaju kršenja ljudskih prava i prava manjina.