Pobori u slici i rijeci

Home | Panorama | Gornji Pobori | Donji Pobori | Kontaktirajte Prokanadura | Poborske reklame

image.jpg

 

 

 

Fotografijom se može više reći nego riječima. Imate istorijsku priliku da pogledate snimke, koje je na probnoj putanji načinio prvi Poborski autohtoni satelit 

"Independent"

i njegov nasljednik

"Sovereignty".

 

 

pp.jpg

gp.jpg

d.p.jpg

p.jpg

reklamiranje.jpg

pobor.jpg

1.jpg
gornjipobori.jpg

donjipoboriselo.jpg

etnocg.jpg

Page Content