POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Perovabrijeg-Ploca-Djurdjevac
Home | Uvod | Geografija, klima i hidrografija | Istorija | Kultura i religija | Privreda i saobracaj | Knjizevnost | Kulinarstvo | Osnivacka Skupstina P. A. N. U. | Plan i program P.A.N.U. | Apel buducim akademicima | Linkovi | Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

djurdjevac-ploca2.jpg

djurdjevac-perovabrijeg.jpg

Granica između Gornjih i Donjih Pobora. Sa Veljeg Ošanika ide preko Perovabrijega i Ploče na vrh Đurđevca. Desno se vidi Aleksin Dolac.