POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Djurdjevac
Home
Uvod
Geografija, klima i hidrografija
Istorija
Kultura i religija
Privreda i saobracaj
Knjizevnost
Kulinarstvo
Osnivacka Skupstina P. A. N. U.
Plan i program P.A.N.U.
Apel buducim akademicima
Linkovi
Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

kucecarmakove.jpg

Kuće Čarmakove ispod Djurdjevca

carmakovekuce.jpg

Kuće bratstva Čarmak.

carmakovmost.jpg

Most mira, ljubavi i tolerancije.
Čarmakov most, koji omogućava brži saobraćaj između Gornjih i Donjih Pobora.