Make your own free website on Tripod.com

POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Home | Uvod | Geografija, klima i hidrografija | Istorija | Kultura i religija | Privreda i saobracaj | Knjizevnost | Kulinarstvo | Osnivacka Skupstina P. A. N. U. | Plan i program P.A.N.U. | Apel buducim akademicima | Linkovi | Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

Ograda Markovica i Sjer Lazina Knezevica

ogradamarkovica.jpg

ogradice.jpg

Dokaz kako su se Pobori izgradjivali teskim radom. Na donjoj slici: Ogradice