POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Uticaj zene u drustvu

Home
Uvod
Geografija, klima i hidrografija
Istorija
Kultura i religija
Privreda i saobracaj
Knjizevnost
Kulinarstvo
Osnivacka Skupstina P. A. N. U.
Plan i program P.A.N.U.
Apel buducim akademicima
Linkovi
Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

grbpanu.gif

 
 
Sexu fémina, ingénio vir
 
 

Balkanski narodi su poznati kao vrlo tradicionalistički i konzervativni, a što se tiče uticaja žene u društvu, taj konzervatizam se približava granici primitivizma.

 

Što je vrlo interesantno, a što Balkan i čini Balkanom, je činjenica da svi narodi za sve svoje zaostalosti, neznanja ili  nerazvijenosti krivicu prebacuju na svoje susjede. Tako imamo na tim prostorima jednu spiralu mržnje koja nema korijena sem u iracinalnosti.

 

Pobori su i u ovom slučaju izuzetak,  i puni su razumijevana i hrišćanske ljubavi, kao što i prilici jednom malom autohtonom i autokefalnom narodu.

 

Položaj žene u Poborskom društvu je na nivou najrazvijenijih zemalja. Žene mogu da zauzmu sve položaje u zajednici i u Poborima se više traži i poštuje kvalitet nečijeg rada i zalaganja nego da se gleda na pol, rasu ili vjersko ubjedjenje.Tako je nastala situacija da je jedna od nacionalnih veličina Poborskog naroda i jedna žena.

Stana Jokanova Šofran (rodjena Bevenja).

 

Kao što Francuska ima svoju Jovanku Orleanku, Rusija Katarinu Veliku, Srbija Milunku Savić, Crna Gora Krstinju Mojaševu a Amerika Kalamiti Džejn, tako Pobori imaju Stanu Jokanovu.

Ona je odigrala veliku ulogu prilikom Poborskog ustanka 1869. god. Zahvaljujući njoj Poborski ustanici su zauzeli utvrdjenje Stanjevići (Vidi Istorija).

Tako je Stana Jokanova Šofran udarila temelje feminizma u Poborima i svojim primjerom dokazala da samosvjesne žene imaju ista prava kao i muškarci i da je pred njima budućnost.

 

Važno je napomenuti da je to bilo u vrijeme kad se u susjednim državama još može govoriti  o jakom patrijarhatu, kad su se prema ženama odnosili u duhu Grbaljskog statuta:

 

 

"Clan 66.

Koja bi se djevojka odrekla  vjenčati  mladića za kojega su je roditelji vjerili, da se ne samo bestidna nego i nepoštena medju drugaricama i u narodu smatra.

 

Clan 68.

Koja se žena ili djevojka ne bi uklonila muškoj glavi s puta, i to s lijeve strane, da se obliči grdnijem ukorom pred narodom."

 

 

Taj  pokret koji žene oslobadja klasične podjele rada će se dalje razvijati da bi kulminaciju doživio u toku  Drugog Poborskog rata ( ili Drugog svjetskog rata, kako taj rat nazivaju naši okupatori). Tako su žene zauzimale vrlo važna mjesta u narodnooslobodilačkoj vojsci.

 

                             "Ide četa i kolona

Poborskoga bataljona.

    A pred četom zna se ko je

                               Krstova se Ike zove".

 

Iako za sada nema dokaza za to,  po narodnom predanju bilo je i žena u Narodnooslobodilačkoj avijaciji. Pera istoričara su i mogla, ali istorijsko pamćenje Pobora nije obmanulo:

 

                           "Gle avion iznad Boke

u njega je Bećir Joke.

Vidji kako nisko gadje

   u njega je naša Andje".

 

Taj temelj koji je udaren u zadnja dva-tri milenijuma je idealna baza za kulturni i duhovni razvitak Poborskog društva i podsticaj PANU-a da se još više založi za prezentaciju Poborske kulturne baštine u svijetu.

Pošto živimo u vremenu da feministički pokreti igraju vrlo važnu ulogu na medjunarodnoj političkoj sceni i da su to uz pokrete homoseksualaca najvažniji činioci u borbi za ljudska prava, važno je da se gore navedene činjenice ne zaborave nego istaknu da bi se naši susjedni narodi upoznali sa našim vrednostima.