Make your own free website on Tripod.com

POBORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Srebrno Ploce

Home
Uvod
Geografija, klima i hidrografija
Istorija
Kultura i religija
Privreda i saobracaj
Knjizevnost
Kulinarstvo
Osnivacka Skupstina P. A. N. U.
Plan i program P.A.N.U.
Apel buducim akademicima
Linkovi
Recnik autohtonijeh rijeci i izraza

srebrnoploce.jpg

Srebrno Ploče-Kuća Vuletića i u daljini kuće Božovića na Bijele Trave. Između se da primjetiti korito Veljega Potoka.

suvodo.jpg

Korito Veljeg potoka, iznad kog se uzdiže Vranjak i Trebaljevica (lijevo)
a sa desne strane u podnožju Srebrnog Ploča vide se nekada bogati maslinjaci u Suvodo, podno Drača i Radovine.